Vize firmy      Výhody      Partner      Kontakt             ces    deu    eng       
Firmy Kandidáti
Místo pracoviště

Sektor
Členské přihlášeníMěstský ústav sociálních služeb Strakonice
Všechny inzeráty
Kontaktní údaje

Adresa
Jezerní 1281
PSČ / Město
386 01 Strakonice
Země
CZ
Více informací
Internetové stránky

Obchodní sektor
Zdravotnictví, Sociální péče
Počet zaměstnanců
100 - 499
Popis firmy

http://www.muss.strakonice.eu/sites/default/files/warmy_logo.png

Poskytování a zajišťování sociálních služeb s cílem napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s umožněním jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

V Domově pro seniory, Lidická 189, Strakonice,
v Domově pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice:

Poskytování pobytových služeb sociální péče v domovech pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při většině životních úkonů a tuto pomoc nelze zajistit za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami.
Osoby starší 50 let, které mají přiznán starobní nebo invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a obdobné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení s potřebou pomoci z jiných vážných důvodů, např. sociálně osamělé a nacházející se v sociální krizové situaci a jsou způsobilé soužití s ostatními uživateli domova pro seniory.

Základní činnosti poskytovaných služeb :
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy včetně stanovené diety
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,soběstačnosti a dalších činností
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociální poradenství
- sociálně terapeutické činnosti
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

 

 


Nahlásit firmu   

© epiframe medienentwicklung