Vize firmy      Výhody      Partner      Kontakt             ces    deu    eng       
Firmy Kandidáti
Místo pracoviště

Sektor
Členské přihlášeníIMG BOHEMIA s.r.o.
Všechny inzeráty
Kontaktní údaje

Adresa
Průmyslová 798
PSČ / Město
39102 Planá nad Lužnicí
Země
CZ
Více informací
Internetové stránky

Obchodní sektor
Průmysl, Výroba
Počet zaměstnanců
100 - 499
Popis firmy

Historie společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. začala v listopadu roku 1979, kdy tehdejší státní podnik SILON uvedl do provozu první vstřikovací lis. Prvními výrobky nového provozu SILONu byly polypropylenové strukturně lehčené desky.

Poté SILON postupně výrobu deskového programu rozšiřoval až do stavu, kdy tehdejší divize plastů pracovala s dvaceti vstřikovacími lisy. V roce 2003 se vedení SILONu rozhodlo divizi plastů prodat. S platností od 2. února 2004 se stala společnost BIRANAL s.r.o. jejímž vlastníkem je Ing. Michal Grusz.

K definitivní změně názvu společnosti na IMG BOHEMIA s.r.o. došlo k 19. březnu 2004. Hlavním programem společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. je výroba polypropylenových a polyetylenových desek, stěnových prvků, roštů a dalších komponentů, určených výrobcům čističek odpadních vod, septiků, nejrůznějších nádob a konstrukcí z plastů.

Od roku 2004 začala bývalá divize plastů, nyní firma IMG BOHEMIA s.r.o. výrazně zvyšovat objem výroby na současné technologii a v roce 2005 firma zakoupila novou technologii vytlačování plastových lehčených desek a tím došlo téměř ke zdvojnásobení původního obratu. Přelomem se stal rok 2006, kdy se firma IMG BOHEMIA s.r.o. dohodla na odkoupení části podniku Ploma s.r.o. tzv. divize 3, a tímto krokem se stala IMG BOHEMIA  s.r.o. největším výrobcem plastových desek v České republice. Největším pozitivem spojení je ale vzájemné doplnění programu výrobků, které jsou vyráběné technologií vstřikování a vytlačování. Zároveň se změnila zákaznická základna, kde IMG BOHEMIA s.r.o., prostřednictvím závodu Hodonín začala dodávat i do automobilového průmyslu a tím došlo i k diverzifikaci odběratelských trhů.

V současnosti dodává firma IMG BOHEMIA s.r.o. homogenní i lehčené vytlačované desky, dále vstřikované desky a velkoobjemové plastové díly a také různé vytlačované desky pro automobilový průmysl.


Nahlásit firmu   

© epiframe medienentwicklung