jednoduchý + optimální + regionální = Jobrybnik.cz

Najděte aktuální pracovní nabídky z různých odvětví a navázejte kontakt se zajímavými firmami ve Vašem okolí!

CMS Error

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1055 Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jobrybnik-live.j.id_job' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by 42000

#0 [internal function]: PDOStatement->execute()
#1 [internal function]: Phalcon\Db\Adapter\Pdo->executePrepared(Object(PDOStatement), Array, Array)
#2 [internal function]: Phalcon\Db\Adapter\Pdo->query('SELECT `j`.`id_...', Array, Array)
#3 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model\Query->_executeSelect(Array, Array, Array)
#4 /var/www/jobrybnik.cz/live/app/core/Job/Widget/Search.php(58): Phalcon\Mvc\Model\Query->execute()
#5 /var/www/jobrybnik.cz/live/app/core/Core/Service/View/Helper/CmsWidget.php(67): Cms\Job\Widget\Search->getData()
#6 /var/www/jobrybnik.cz/live/var/cache/templates/%%var%%www%%jobrybnik.cz%%live%%themes%%jobjakovino%%content%%home%%index.volt.php(5): Cms\Core\Service\View\Helper\CmsWidget->get('3', 'job.search', Array)
#7 [internal function]: unknown()
#8 [internal function]: Phalcon\Mvc\View\Engine\Volt->render('/var/www/jobryb...', Array, true)
#9 /var/www/jobrybnik.cz/live/app/core/Core/Service/View.php(43): Phalcon\Mvc\View->_engineRender(Array, 'content/home/in...', true, true, NULL)
#10 [internal function]: Cms\Core\Service\View->_engineRender(Array, 'content/home/in...', true, true, NULL)
#11 /var/www/jobrybnik.cz/live/app/core/Core/Service/View.php(34): Phalcon\Mvc\View->render('home', 'index', NULL)
#12 [internal function]: Cms\Core\Service\View->render(NULL, NULL)
#13 /var/www/jobrybnik.cz/live/app/bootstrap/mvc.php(640): Phalcon\Mvc\Application->handle()
#14 /var/www/jobrybnik.cz/live/www/index.php(45): require_once('/var/www/jobryb...')
#15 {main}