Maschinenbediener/in in der Tischlerwerkstatt / Obsluha strojů v truhlářské dílně

Tischlerei Scheschy GmbH
 • 14. 9. 2021
 • Plný úvazek
 • Rakousko
 • German
 • 0-1 Roky
 • Průmysl, Výroba
 • EUR 10,84 brutto/Stunde auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist vorgesehen
Share...

Maschinenbediener/in in der Tischlerwerkstatt / Obsluha strojů v truhlářské dílně

 

Ihre Aufgaben / Vaše úkoly

 • Steuerung der Maschinen für Zuschnitt, Kanten und Korpusverbindungen.
  Řízení strojů pro řezání, lemování a spojování nábytkových korpusů.
        
 • Rüsten der Maschinen.
  Nastavení strojů.

 • Lesen und interpretieren von Etiketten, Plänen und Werkstückzeichnungen.
  Obrábění podle štítků, plánů a výkresů obrobků.

 • Arbeiten im 2-Schichtbetrieb.
  Práce ve dvousměnném provozu.     
     

Ihr Profil / Váš profil

 • Einschlägige Berufserfahrung von Vorteil bzw. Praxis erwünscht .
  Výhodou jsou příslušné pracovní zkušenosti nebo jsou žádoucí praktické zkušenosti.
     
   
 • Genaue und selbstständige Arbeitsweise.
  Přesný a nezávislý způsob práce.

 • Hohes Qualitätsbewusstsein.
  vysoký smysl pro kvalitu.

 • Teamfähigkeit, gute Umgangsformen und Zuverlässigkeit.
  Schopnost pracovat v týmu, slušné vystupování a spolehlivost.

 • Bereitschaft zur Schichtarbeit.
  Ochota pracovat na směny.

 • Deutschkenntnisse vorteilhaft.
  Znalost německého jazyka výhodou.    

 

Unser Angebot / Naše nabídka

 • Jeden zweiten Freitag frei! Abwechselnd 4- und 5-Tagewoche.
  Každý druhý pátek volno! 4 a 5 střídavý týden.

 • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung.
  Zajímavá a různorodá práce s osobní odpovědností.

 • Mitarbeit in einem engagierten Team mit hervorragendem Betriebsklima.
  Práce v kolektivu s vynikající pracovní atmosférou.

 • Starkes Familienunternehmen, krisensicherer Arbeitsplatz
  und sofortige Vollzeitanstellung bei fairer Entlohnung.
  Silný rodinný podnik, pracoviště odolné vůči krizím a okamžité
  zaměstnání na plný úvazek s férovým odměňováním.

 • Wir unterstützen gerne bei der Vermittlung günstiger Wohnmöglichkeiten
  in Unternehmensnähe.
  Rádi vám pomůžeme najít cenově dostupné ubytování v blízkosti firmy.

 • Deutschkenntnisse von Vorteil.
  Znalost německého jazyka je výhodou.

Das verpflichtend anzugebende Mindestgehalt für diese Position entspricht dem
Kollektivvertrag der Tischler und Holzgestalter und liegt bei EUR 11,34 brutto/Stunde.
Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist vorgesehen.

Povinná minimální mzda pro tuto pozici odpovídá kolektivní smlouvě pro tesaře a truhláře a činí
11,34eur hrubého na hodinu. V závislosti na kvalifikaci a zkušenostech se předpokládá přeplatek.

Fühlen Sie sich angesprochen und sind neugierig geworden? Möchten Sie Ihre Kompetenzen in
ein erfolgreiches Unternehmen mit Zukunftsperspektiven einbringen? Dann freuen wir uns darauf,
Sie kennenzulernen. Senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und Foto an: 
[email protected], zH. Frau Waltraud Scheschy, MBA.

Cítíte se osloveni a jste zvědaví? Chcete přispět svými schopnostmi úspěšné společnosti s
perspektivou do budoucna? Pak se těšíme, až vás poznáme.

Přihlášku včetně životopisu a fotografie zašlete na adresu: [email protected],
attn. Waltraud Scheschy, MBA.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Těšíme se, že vás poznáme!