Profesionální řidič C/CE (m/ž) pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu

Steinbach GmbH & CO. Spedition KG
  • 20. 8. 2019
  • Plný úvazek
  • Německo
  • German
  • 2-3 Roky
  • Doprava, Logistika
  • € 2.000 – € 2.400 / m
Share...

Profesionální řidič C/CE (m/ž) pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu

Jako silný, nezávislý partner nabízíme integrované logistické koncepty pro průmysl a výrobní sektor a podporujeme naše zákazníky inteligentními outsourcingovými řešeními v oblasti logistiky a dopravy. 

Steinbach Spedition se sídlem v Bayreuthu je rodinnou firmou a již více než pět desetiletí se věnuje efektivní organizaci a zpracování služeb. Naše ambiciózní cíle můžeme realizovat pouze s angažovanými a kvalifikovanými zaměstnanci. Pro posílení našeho týmu hledáme

 

Profesionálního řidiče C/CE (m/ž) pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu

 

Náplň práce: 

Máte platný řidičský průkaz třídy CE (s registrovaným kódem 95)

Máte několik let zkušeností s řízením

V ideálním případě máte licenci pro vysokozdvižný vozík se zkušenostmi s řízením

Máte platnou kartu řidiče

Jste flexibilní, angažovaný a motivovaný a rovněž máte technické znalosti

Ovládáte německý jazyk slovem i písmem 

 

Nabídka žadatelům: 

Vzrušující, mnohostranná oblast odpovědnosti

Dovolená 24 dní

Hrubá mzda: 2100,00 €, s licencí na vysokozdvižný vozík 2400,00 €, prémie při změně pracovního místa, prémie na motorová paliva

Konečný plat se odvíjí od zkušeností v oboru a kvalifikace

Moderní struktury a plochá hierarchie

Školení modulů na místě

Příjemná pracovní atmosféra

Dlouhodobé, stálé zaměstnání

 

Kontaktní údaje: 

Steinbach GmbH & Co Spedition KG

Orionstraße 7

95448 Bayreuth

Telefon: +49 921/7987-222

E-Mail: p.beyer@steinbach.de

Webové stránky: www.steinbach.de/karriere

 

 

Als starker, unabhängiger Partner bieten wir integrierte Logistikkonzepte für die Industrie und das produzierende Gewerbe und unterstützen unsere Kunden mit intelligenten Outsourcing-Lösungen in den Bereichen Logistik und Transport. 

Die Steinbach Spedition mit Firmensitz in Bayreuth ist ein familiengeführtes Unternehmen und steht seit über fünf Jahrzehnten für die effiziente Organisation und Abwicklung von Dienstleistungen. Unsere anspruchsvollen Ziele können wir nur mit engagierten und qualifizierten Mitarbeitern verwirklichen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

 

Berufskraftfahrer C/CE (m/w/d) für nationale und internationale Verkehre

 

Stellenbeschreibung: 

Sie besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse CE (mit eingetragener Kennziffer 95)

Sie verfügen über mehrjährige Fahrerfahrung

Sie besitzen idealer Weise einen Staplerschein mit Fahrerfahrung

Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerkarte

Sie bringen Flexibilität, Einsatz- und Leistungsbereitschaft sowie technisches Verständnis mit

Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift. 

 

Angebot an die Bewerber: 

ein spannendes, vielfältiges Aufgabengebiet

Urlaub 24 Tage

Bruttogehalt: 2100,00 €, mit Staplerschein 2400,00 €, Wechselprämie, Dieselprämie

Das endgültige Gehalt ist abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation

moderne Strukturen und flache Hierarchien

Modulschulungen vor Ort

ein gutes Betriebsklima

ein langfristiger, sicherer Arbeitsplatz 

 

Kontaktdaten: 

Steinbach GmbH & Co Spedition KG

Orionstraße 7

95448 Bayreuth

Telefon: +49 921/7987-222

E-Mail: p.beyer@steinbach.de

Website: www.steinbach.de/karriere