PROJEKTLEITER/IN bzw. EINRICHTUNGSBERATER/IN für unsere Privatkundenabteilung PROJEKTOVÝ MANAŽER nebo SETKÁVACÍ KONZULTANT pro naše oddělení soukromých klientů

Tischlerei Scheschy GmbH
 • 14. 9. 2021
 • Plný úvazek
 • Rakousko
 • German
 • 0-1 Roky
 • Stavebnictví, Inženýrství, Řemeslná živnost
 • EUR 27.500,- brutto/Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstve
Share...

PROJEKTLEITER/IN bzw. EINRICHTUNGSBERATER/IN für unsere Privatkundenabteilung PROJEKTOVÝ MANAŽER nebo SETKÁVACÍ KONZULTANT pro naše oddělení soukromých klientů

Ihre Aufgaben / Vaše úkoly

 

 • Verkauf sowie qualitativ hochwertige Fachberatung unserer Kunden .
  Prodej a kvalitní technické poradenství našim zákazníkům.

 • persönliche Betreuung und Akquise, von Projektbeginn bis hin zum
  Projektabschluss.
  Osobní podpora a akvizice od začátku projektu až po jeho ukončení.

 • Planung von Einrichtungskonzepten entsprechend der Bedürfnisse 
  der KundInnen, Planungsarbeiten mit A-CAD / Carat.

 • Erstellen von Kalkulationen, Angebotslegung und Projektabrechnung.

 • Begleitung und organisatorische Abwicklung der Kundenaufträge.

 • Fallweise Übernahme bzw. Mitarbeit an Objekt-Projekten am
  deutschsprachigen Markt

 

Ihr Profil/Váš profil

 • Vorliebe für hochwertiges Design und Handwerk.
  Preference vysoce kvalitního designu a řemeslného zpracovnání.

 • Freude und Erfahrung im Umgang mit Kunden
  sowie in der Einrichtungsberatung, -planung und im Verkauf.
  Potěšení a zkušenosti s jednáním se zákazníky a také v oblasti
  poradenství, plánování a prodeje vybavení.

 • Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke.
  Vyjednávací schopnosti a schopnost uzavírat obchody.

 • Kaufmännische und/oder technische Ausbildung (Tischlerlehre, HTL, HAK).
  Obchodní a/nebo technické vzdělání (truhlářské učiliště, HTL, HAK).

 • Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office und Auto-CAD, etc.).
  Velmi dobrá znalost práce s počítačem (MS-Office a Auto-CAD atd.).

 • Teamfähigkeit, Flexibilität und Verlässlichkeit.
  Schopnost pracovat v týmu, flexibilita a spolehlivost.

 • Organisatorisches Talent.
  Organizační talent.

 • Bereitschaft  zur Leistung eventueller Überstunden bzw. Mehrdienstleistung.
  Ochota pracovat přesčas nebo v případě potřeby i hodiny navíc.

 • Deutschkenntnisse erforderlich.
  Požaduje se znalost německého jazyka.

Unser Angebot / Naše nabídka

 • Jeden zweiten Freitag frei! Abwechselnd 4- und 5-Tagewoche.
  Každý druhý pátek volno! 4 a 5denní pracovní týden.

 • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung.
  Zajímavá a různorodá práce s osobní odpovědností.

 • Mitarbeit in einem engagierten Team mit hervorragendem Betriebsklima.
  Práce v kolektivu s vynikající pracovní atmosférou.

 • Starkes Familienunternehmen, krisensicherer Arbeitsplatz und sofortige
  Vollzeitanstellung bei fairer Entlohnung.
  Silný rodinný podnik, pracoviště odolné vůči krizím a okamřité zaměstnání na
  plný úvazek s férovou odměnou.

 • Wir unterstützen gerne bei der Vermittlung günstiger Wohnmöglichkeiten in
  Unternehmensnähe.
  Rádi vám pomůžeme najít cenově dostupné bydlení v blízkosti firmy.

 

[Das Mindestgehalt für diese Position entspricht dem Kollektivvertrag
für Angestellte in Handwerk und Gewerbe und liegt bei EUR 27.500 brutto/Jahr
auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig
von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstverständlich vorgesehen.]

[Minimální mzda pro tuto pozici odpovídá kolektivní smlouvě pro zaměstnance v
řemeslných oborech a činí 27 500 EUR hrubého ročně při plném pracovním úvazku
(40 hodin týdně). V závislosti na kvalifikaci a zkušenostech se samozřejmě počítá s
přeplatkem.]

Fühlen Sie sich angesprochen und sind neugierig geworden? Möchten Sie Ihre
Kompetenzen in ein erfolgreiches Unternehmen mit Zukunftsperspektiven einbringen?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Senden Sie ihre aussagekräftige
Bewerbung inkl. Lebenslauf und Foto an: 
[email protected],
zH. Frau Waltraud Scheschy, MBA.

Cítíte se osloveni a jste zvědaví? Chcete přispět svými schopnostmi úspěšné společnosti
s perspektivou do budoucna? Pak se těšíme, až vás poznáme.
Přihlášku včetně životopisu a fotografie zašlete na adresu: [email protected],
attn. Waltraud Scheschy, MBA.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Těšíme se, že vás poznáme!