SACHBEARBEITUNG PROJEKTABWICKLUNG / Zpracování projektu

Tischlerei Scheschy GmbH
 • 14. 9. 2021
 • Plný úvazek
 • Rakousko
 • German
 • 0-1 Roky
 • Administrace, Asistence
 • EUR 27.500,- brutto/Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstver
Share...

SACHBEARBEITUNG PROJEKTABWICKLUNG / Zpracování projektu

Ihre Aufgaben / Vaše úkoly

 • Kaufmännische Aufbereitung, Erstellung und Kontrolle von Projektunterlagen.
  Obchodní příprava, tvorba a kontrola projektové dokumentace.

 • Erstellen von Raumbüchern und Lieferteillisten für Möbel- und Bautischlerprojekte.
  Příprava knih místností a dodacích listů dílů pro nábytkové a truhlářské projekty.

 • Assistenz bei der administrativen Abwicklung von Projekten und sämtlicher Baustellen-Abläufe, Terminpläne,...
  Pomoc při administrativním zpracování projektů a všech postupů na staveništi, harmonogramů atd.

 • Unterstützung bei Vertragswesen, Projekt-Abrechnungen und laufender Kostenüberwachung.
  Podpora při řízení smluv, projektovém účetnictví a průběžném sledování nákladů.

   

Ihr Profil / Váš profil

 • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, HTL, Kolleg oder Ähnliches).
  Absolvované komerční školení (HAK, HTL, vysoká škola nebo podobné).

 • Tischlerei- oder Holzbautechnikkenntnisse von Vorteil.
  Znalost tesařství nebo technologie dřevostaveb je výhodou.

 • Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, etc.).
  Velmi dobrá znalost práce s počítačem (MS-Office atd.).

 • Gutes technisches Verständnis sowie rasches Auffassungsvermögen.
  Dobrá technická znalost a schopnost rychlého porozumění.

 • Eigenständiges, strukturiertes und genaues Arbeiten.
  Samostatný, strukturovaný a přesný styl práce.

 • Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein.
  Schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, smysl pro zodpovědnost.

 • Deutschkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.
  Požaduje se němčina slovem i písmem.

 

Unser Angebot / Naše nabídka

 • Jeden zweiten Freitag frei! Abwechselnd 4- und 5-Tagewoche.
  Každý druhý pátek volno! 4 a 5denní pracovní týden.

 • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung.
  Zajímavá a různorodá práce s osobní odpovědností.

 • Mitarbeit in einem engagierten Team mit hervorragendem Betriebsklima.
  Práce v kolektivu s vynikající pracovní atmosférou.

 • Starkes Familienunternehmen, krisensicherer Arbeitsplatz und sofortige Vollzeitanstellung bei fairer Entlohnung.
  Silný rodinný podnik, pracoviště odolné vůči krizím a okamřité zaměstnání na plný úvazek s férovou odměnou.

 • Wir unterstützen gerne bei der Vermittlung günstiger Wohnmöglichkeiten in Unternehmensnähe.
  Rádi vám pomůžeme najít cenově dostupné bydlení v blízkosti firmy.

   

Arbeitsort: 4120 Neufelden, Veldner Straße 53, Österreich

 

Das Mindestgehalt für diese Position entspricht dem Kollektivvertrag für Angestellte in Handwerk und Gewerbe und liegt bei EUR 27.500 brutto/Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstverständlich vorgesehen.

Minimální mzda pro tuto pozici odpovídá kolektivní smlouvě pro zaměstnance v řemeslných oborech a činí 27 500 EUR hrubého ročně při plném pracovním úvazku (40 hodin týdně). V závislosti na kvalifikaci a zkušenostech se samozřejmě počítá s přeplatkem.

 

Fühlen Sie sich angesprochen und sind neugierig geworden? Möchten Sie Ihre Kompetenzen in ein erfolgreiches Unternehmen mit Zukunftsperspektiven einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und Foto an: 
[email protected], zH. Frau Waltraud Scheschy, MBA.

Cítíte se osloveni a jste zvědaví? Chcete přispět svými schopnostmi úspěšné společnosti s perspektivou do budoucna? Pak se těšíme, až vás poznáme.

Přihlášku včetně životopisu a fotografie zašlete na adresu: [email protected], attn. Waltraud Scheschy, MBA.

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Těšíme se, že vás poznáme!