TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN bzw. CAD-PLANER/IN OBJEKTEINRICHTUNGEN | MÖBELTISCHLEREI / TECHNICKÝ KRESLÍŘ CAD / PLÁNOVÁNÍ , znalost v oboru nábytkové truhlářství

Tischlerei Scheschy GmbH
 • 14. 9. 2021
 • Plný úvazek
 • Rakousko
 • German
 • 0-1 Roky
 • Grafika, Design
 • EUR 27.500 brutto/Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstvers
Share...

TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN bzw. CAD-PLANER/IN OBJEKTEINRICHTUNGEN | MÖBELTISCHLEREI / TECHNICKÝ KRESLÍŘ CAD / PLÁNOVÁNÍ , znalost v oboru nábytkové truhlářství

Spannende Aufgaben / Vzrušující úkoly

 • Selbstständige Planungsarbeiten mit AutoCAD (2D und 3D) in Abstimmung mit der Projektleitung
  Samostatná projekční práce s programem AutoCAD (2D a 3D) v koordinaci s vedením projektu.

   - vom Einzelmöbel bis zur Gesamteinrichtung großer Objekte (Krankenhäuser, Hotels, Kindergärten, etc.)
  - od jednotlivých kusů nábytku až po kompletní vybavení velkých objektů (nemocnice, hotely, školky atd.)

 • Technische Konzeption und Erstellung von Detail- und Montageplänen.
  Technická koncepce a příprava detailů a montážních plánů.

 • tlw. Vermessungsarbeiten.
  Částečně geodetické práce.

 • Unterstützung der Projektleitung bei der organisatorischen und technischen Abwicklung von Einrichtungsprojekten in der Möbeltischlerei.
  Podpora projektového managementu při organizačním a technickém zpracování projektů nábytku v truhlářském oddělení.

   


Ihr Profil / Váš profil

 • Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, Kolleg, Tischlerlehre oder Ähnliches).
  Absolvované technické vzdělání (HTL, vysoká škola, truhlářské učiliště nebo podobný obor).

 • Idealerweise Berufserfahrung in selber Funktion, gerne aber auch Berufseinsteiger.
  Absolventen / Ideální je profesní zkušenost ve stejné funkci, ale vítáni jsou i začátečníci/absolventi
  .
 • Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, AutoCAD, etc.).
  Velmi dobrá znalost práce s počítačem (MS-Office, AutoCAD atd.).

 • Technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und rasche Auffassungsgabe.
  Technické znalosti, prostorové povědomí a schopnost rychlého porozumění.

 • Eigenständige und genaue Arbeitsweise.
  Nezávislý a přesný způsob práce.

 • Deutschkenntnisse erforderlich.
  Požaduje se znalost německého jazyka.

 

Unser Angebot / Naše nabídka

 • Jeden zweiten Freitag frei! Abwechselnd 4- und
  5-Tagewoche.
  Každý druhý pátek volno! 4 a 5denní pracovní týden.

 • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung.
  Zajímavá a různorodá práce s osobní odpovědností.

 • Mitarbeit in einem engagierten Team mit hervorragendem Betriebsklima.
  Práce v kolektivu s vynikající pracovní atmosférou.

 • Starkes Familienunternehmen, krisensicherer Arbeitsplatz und sofortige Vollzeitanstellung bei fairer Entlohnung.
  Silný rodinný podnik, pracoviště odolné vůči krizím a okamřité zaměstnání na plný úvazek s férovou odměnou.

 • Wir unterstützen gerne bei der Vermittlung günstiger Wohnmöglichkeiten in Unternehmensnähe.
  Rádi vám pomůžeme najít cenově dostupné bydlení v blízkosti firmy.

Das Mindestgehalt für diese Position entspricht dem Kollektivvertrag für Angestellte in Handwerk und Gewerbe und liegt bei EUR 27.500 brutto/Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden/Woche). Eine Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung, ist selbstverständlich vorgesehen.

Minimální mzda pro tuto pozici odpovídá kolektivní smlouvě pro zaměstnance v řemeslných oborech a činí 27 500 EUR hrubého ročně při plném pracovním úvazku (40 hodin týdně). V závislosti na kvalifikaci a zkušenostech se samozřejmě počítá s přeplatkem.


Fühlen Sie sich angesprochen und sind neugierig geworden? Möchten Sie Ihre Kompetenzen in ein erfolgreiches Unternehmen mit Zukunftsperspektiven einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Senden Sie ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und Foto an: 
[email protected], zH. Frau Waltraud Scheschy, MBA.

Cítíte se osloveni a jste zvědaví? Chcete přispět svými schopnostmi úspěšné společnosti s perspektivou do budoucna? Pak se těšíme, až vás poznáme.
Přihlášku včetně životopisu a fotografie zašlete na adresu: [email protected], attn. Waltraud Scheschy, MBA.


Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Těšíme se, že vás poznáme!